นิยามที่ดีที่สุด
ไมเคิลจอร์เจีย

เป็นแฟนของถามจันทร์ , คำอธิบายอื่นเพิ่มเติมต้องไปขอคำตอบจากไมเคิลจอร์เจีย


เค้ารักตัวนะไมเคิลจอร์เจีย