ไมเคิลจอร์เจีย


3

เป็นแฟนของถามจันทร์ , คำอธิบายอื่นเพิ่มเติมต้องไปขอคำตอบจากไมเคิลจอร์เจีย

เค้ารักตัวนะไมเคิลจอร์เจีย


เสนอนิยามใหม่

ไมเคิลจอร์เจีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง