มึง


7

เป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ โดยมากใช้โดยวัยสะรุ่น

มึงกูหิวแล้วไปหาไรกินกัน


เสนอนิยามใหม่

มึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง