นิยามที่ดีที่สุด
มึง

เป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ โดยมากใช้โดยวัยสะรุ่น


มึงกูหิวแล้วไปหาไรกินกัน