มงกุฎ


1

เป็นเครื่องใส่บนศีรษะ ทำด้วย ทอง เพชร คริสตัล หรืออื่นๆ

พระราชาสวมมงกุฎ


เสนอนิยามใหม่

มงกุฎ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง