นิยามที่ดีที่สุด
มงกุฎ

เป็นเครื่องใส่บนศีรษะ ทำด้วย ทอง เพชร คริสตัล หรืออื่นๆ


พระราชาสวมมงกุฎ