มังกร


2

สัตว์บินได้คล้ายเหี้ย ชอบกินเนื้อเป็นอาหาร โดยเฉพาะเนื้อโคขุน

มังกรกำลังแดกวัวตัวใหญ่อยู่


เสนอนิยามใหม่

มังกร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง