นิยามที่ดีที่สุด
มังกร

สัตว์บินได้คล้ายเหี้ย ชอบกินเนื้อเป็นอาหาร โดยเฉพาะเนื้อโคขุน


มังกรกำลังแดกวัวตัวใหญ่อยู่