นิยามที่ดีที่สุด
งวง

ง่วง คือ พิมพ์เลยเป็นงวง


ประชุมทั้งวันเลย งวงมาก

งวง

จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ สามารถใช้พ่นน้ำได้ด้วยนะเธอว์


ช้างตัวนั้นใช้งวงพ่นน้ำใส่ฝรั่งที่มาอาบน้ำให้

งวง

ส่วนที่ยื่นออกมา


หล่อนเป็นสตรีที่มีงวง