นิยามที่ดีที่สุด
ทวารหนัก

ทวารหนัก ใช้เป็นคำสุภาพ หมายถึง รูขี้