ศีรษะ


1

หัว เป็นคำสุภาพ

นักเรียนจงเอามือวางไว้บนศีรษะ


เสนอนิยามใหม่

ศีรษะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง