นิยามที่ดีที่สุด
ศีรษะ

หัว เป็นคำสุภาพ


นักเรียนจงเอามือวางไว้บนศีรษะ