นิยามที่ดีที่สุด
ศีรษะ

หัว เป็นคำสุภาพ


นักเรียนจงเอามือวางไว้บนศีรษะ

ศีรษะ

(นาม.) ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก.


"ช้าง"จะ"ดูดเลือด""มนุษย์"ทาง"ศีรษะ"

ศีรษะ

[สีสะ] (นาม.) หัว
(เป็นคำสุภาพที่ใช้แก่คน).
(ส.; ป. สีส)


"ศีรษะช้าง"