เศรษฐพงศ์


2

แมวมาเฟียตัวขาว หน้าหล่อ แต่ใจดี รักเป็ดชอบเป็ดกินเป็ด
เศรษฐพงศ์ได้กล่าวไว้ว่า "ตูดเป็ดแซ่บ!"

เศรษฐพงศ์ได้กล่าวไว้ว่า "ตูดเป็ดแซ่บ!"


เสนอนิยามใหม่

เศรษฐพงศ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง