นิยามที่ดีที่สุด
ศิริวรรณ

คนสวย ที่ผิวพรรณดี


เธอผิวพรรณงามเหมือนชื่อศิริวรรณเลย

ศิริวรรณ

กูให้อภัยยย สาสส >..


กูเป็นคนดี 555

ศิริวรรณ

กูล้อเล่น


กูล้อเล่นมึง

ศิริวรรณ

มันเป็นคำที่มีความหมายว่าเหี้ย


มึงอย่าศิริวรรณดิ