นิยามที่ดีที่สุด
ช้าง

เป็นสัตว์กินเลือดมักหากินโดยการโฉบมนุษย์ มักใช้มนุษย์มาทำถุงมือช้างเพื่อให้เป็นเครื่องล่อมนุษย์มากิน


ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

ช้าง

ช้าง ฮ่องกง นะห้ะ


อิอิส์

ช้าง

สัตว์กินเลือด


ช้างเป็นสัตว์กินเลือด