นิยามที่ดีที่สุด
ชางคยู

อย่าท้าทายอำนาจมืดพวกนาง


ท่านหน้าหลุมขอยอ้อยกับท่านหลอดดูดน้ำโดนเผา