ชางคยู


0

อย่าท้าทายอำนาจมืดพวกนาง

ท่านหน้าหลุมขอยอ้อยกับท่านหลอดดูดน้ำโดนเผา


เสนอนิยามใหม่

ชางคยู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง