ชังชาติ


2

คำอีกรูปแบบของคำว่า ไทยใหม่ เพียงแต่เป็นกลุ่มเชิงการเมืองมากขึน เป็นพันธมิตรของกลุ่มเสื้อแดง แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นเสื้อแดง

ชังชาติเรียกร้องความเห็นต่างให้ตัวเอง แต่ไม่ยอมให้คนอื่นเห็นต่างกับตัวเอง


เสนอนิยามใหม่

ชังชาติ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง