นิยามที่ดีที่สุด
ชังชาติ

คำอีกรูปแบบของคำว่า ไทยใหม่ เพียงแต่เป็นกลุ่มเชิงการเมืองมากขึน เป็นพันธมิตรของกลุ่มเสื้อแดง แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นเสื้อแดง


ชังชาติเรียกร้องความเห็นต่างให้ตัวเอง แต่ไม่ยอมให้คนอื่นเห็นต่างกับตัวเอง