ช้างน้ำ


2

ช้างน้ำไม่ใข่ช้างบก

ไปดูช้างน้ำกัน


เสนอนิยามใหม่

ช้างน้ำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง