นิยามที่ดีที่สุด
ช้างน้ำ

ช้างน้ำไม่ใข่ช้างบก


ไปดูช้างน้ำกัน