ช้างน้อย


-1

คำเปลี่ยบเทียบคนอ้วน

ตัวอย่างเช่น. อีช้างนำ้


เสนอนิยามใหม่

ช้างน้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง