นิยามที่ดีที่สุด
ช้างน้อย

คำเปลี่ยบเทียบคนอ้วน


ตัวอย่างเช่น. อีช้างนำ้