ช้างนำ้


1

คำเปลี่ยบเทียบคนอ้วน

อีช้างนำ้


เสนอนิยามใหม่

ช้างนำ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง