นิยามที่ดีที่สุด
ช้างนำ้

คำเปลี่ยบเทียบคนอ้วน


อีช้างนำ้