นิยามที่ดีที่สุด
ชางบยอง

คู่จิ้นที่เรียลที่สุดในทีนท็อป
คู่จิ้นที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัว
คู่จิ้นที่ปกปิดเป็นความลับ
และเป็นคู่จิ้นที่น่ารักจริงไรจริงอ่ะ


ชางบยองอิสเรียล โอเคร้?