ช้างยิ้ม


2

ช้างเย็ด

ฟังเขามา


เสนอนิยามใหม่

ช้างยิ้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง