นิยามที่ดีที่สุด
ชางเหลียง

เหี้ย


มึงนี่มันชางเหลียงจริงๆ