ชางเหลียง


1

เหี้ย

มึงนี่มันชางเหลียงจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ชางเหลียง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง