ช้างลากเย็ด


7

เป็นคำด่าที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากผู้หญิงคนนั้นหลายผัวมาก จึงไม่มี อวัยวะเพศ อันใดจะเหมาะสมเท่ากับ อวัยวะเพศของ "ช้าง" จึงเป็นที่มาของคำว่าช้างลากเย็ด

เช่น อินี่ ช้างลากเย็ดมากๆ เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

ช้างลากเย็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง