นิยามที่ดีที่สุด
ชัชชษา

แปลว่า/หมายถึง พระนางผู้ยิ่งใหญ่ สง่างาม มากด้วยทรัพย์ อำนาจ ความงาม บริวาร และบารมี
ตรวจสอบความหมาย ชื่อ คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม


เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก