ชิซุกะ


4

เมียโนบิตะ

หีเล็ก


1

เป็นเด็กหญิงคนเดียวในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง

จะไปหาเดคิสุงิจ้า


0

โดนเซนเซอร์ชุดว่ายน้ำในบางประเทศ

ไม่ผ่าน กบว


เสนอนิยามใหม่

ชิซุกะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง