นิยามที่ดีที่สุด
ชิซุกะ

เมียโนบิตะ


หีเล็ก

ชิซุกะ

เป็นเด็กหญิงคนเดียวในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง


จะไปหาเดคิสุงิจ้า

ชิซุกะ

โดนเซนเซอร์ชุดว่ายน้ำในบางประเทศ


ไม่ผ่าน กบว