เชด


1

มาจากคำว่า เยส

เชด กูได้ตัง 500


เสนอนิยามใหม่

เชด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง