เช้ดดดดด


1

ร็อค

เเมร่งเช้ดดดดด


เสนอนิยามใหม่

เช้ดดดดด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง