โชเดมาคอม


1

เด้า!@#$%^&*(

วันนี้ฉันจะไปโชเดมาคอมกับเธอ:)


เสนอนิยามใหม่

โชเดมาคอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง