นิยามที่ดีที่สุด
โชเดมาคอม

เด้า!@#$%^&*(


วันนี้ฉันจะไปโชเดมาคอมกับเธอ:)