ชูดำสไตล์


0

กริยาตอบอืม
ตอบอืมเวลาคุยด้วย

ไอ้สัสกูทักหญิงแม่งชูดำสไตล์ใส่


เสนอนิยามใหม่

ชูดำสไตล์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง