นิยามที่ดีที่สุด
ชัดเม้ะ

ชัดมั้ย


กุเลิกเปงแฟนกับอีเผือกแล้ว ชัดเม้ะ