ชัดเม้ะ


1

ชัดมั้ย

กุเลิกเปงแฟนกับอีเผือกแล้ว ชัดเม้ะ


เสนอนิยามใหม่

ชัดเม้ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง