นิยามที่ดีที่สุด
ชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมน

พี่คริสชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมนเพราะพี่คริสมีร่างกายอันสูงส่ง กำ


คริส ; ชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมน เพราะฉันสูง จ้า