ชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมน


2

พี่คริสชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมนเพราะพี่คริสมีร่างกายอันสูงส่ง กำ

คริส ; ชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมน เพราะฉันสูง จ้า


เสนอนิยามใหม่

ชาติที่แล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง