ชะนี


15

ชะนี เป็นคำที่เอาไว้เรียกผู้หญิง เพราะชะนีจะมีเสียงร้อง ผัว ผัว ผัว

อิชะนีพวกนี้ - อิผู้หญิงพวกนี้
น้องนี - ผู้หญิง (ตัดชะออก)


1

วอกไรนักหนา

1มึงวอกไรหนักหนาว่ะมึง


เสนอนิยามใหม่

ชะนี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง