นิยามที่ดีที่สุด
ชะนี

ชะนี เป็นคำที่เอาไว้เรียกผู้หญิง เพราะชะนีจะมีเสียงร้อง ผัว ผัว ผัว


อิชะนีพวกนี้ - อิผู้หญิงพวกนี้
น้องนี - ผู้หญิง (ตัดชะออก)

ชะนี

วอกไรนักหนา


1มึงวอกไรหนักหนาว่ะมึง