นิยามที่ดีที่สุด
ชิน

อาการคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้น จนเรียกว่า ชิน


เจ็บบ่อยแล้ว ชิน.