ชิน


2

อาการคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้น จนเรียกว่า ชิน

เจ็บบ่อยแล้ว ชิน.


เสนอนิยามใหม่

ชิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง