นิยามที่ดีที่สุด
เชน

กาก ฟอร์มเซียน โชว์ไก่ บลาๆๆ


อย่ามาเชนสิ แปลว่า อย่าฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมา