เชน


1

กาก ฟอร์มเซียน โชว์ไก่ บลาๆๆ

อย่ามาเชนสิ แปลว่า อย่าฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมา


เสนอนิยามใหม่

เชน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง