ชินจังเองที่บินได้


2

สดสดสดสส

นดสดส


เสนอนิยามใหม่

ชินจังเองที่บินได้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง