ชินจังน่ารักคึกคักเวลาลงเล่น


1

Dudsj

Susdu


1

ควยพ่องสิสัส

แต่ก้ดีนะ หลออกกอกอกก


เสนอนิยามใหม่

ชินจังน่ารักคึกคักเวลาลงเล่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง