นิยามที่ดีที่สุด
ชินจังน่ารักคึกคักเวลาลงเล่น

ควยพ่องสิสัส


แต่ก้ดีนะ หลออกกอกอกก

ชินจังน่ารักคึกคักเวลาลงเล่น

Dudsj


Susdu