ชูดำ จู๋ดำ


2

ชูดำ ตัวตัวหล่อๆ

เฟดเฟ่ อย่างกะชูดำ


เสนอนิยามใหม่

ชูดำ จู๋ดำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง