เช็ดเผ็ด


2

-เย็ดเป็ด

-ไอ้เช็ดเผ็ดเอ๊ย
ทำนองนี้


เสนอนิยามใหม่

เช็ดเผ็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง