นิยามที่ดีที่สุด
เช็ดเผ็ด

-เย็ดเป็ด


-ไอ้เช็ดเผ็ดเอ๊ย
ทำนองนี้