ชาช่า


0

เตี้ย แคระ ไม่มีวันที่จำถึง160

ไอ้เตี้ยชาช่า


เสนอนิยามใหม่

ชาช่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง