ช้างแม๊กซีมุ่ม


7

เกย์ / เกย์แดก / อัดตูด หรือส้้นตรีนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเกย์

เฮ้ย !! มึงอย่ามาช้างแม๊กซีมุ่มกับกูนะ


เสนอนิยามใหม่

ช้างแม๊กซีมุ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง