นิยามที่ดีที่สุด
ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

แฟนเพจหนึ่งบน Facebook ที่ตั้งขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยเจ้าเพจที่มีชื่อแสนตลกร้ายนี้ มีชื่อมาจากเกมที่มีชื่อว่า "400 Elephant" ซึ่งเนื่องจากติดตามเพจมาได้ไม่นานนัก จึงไม่ทราบจริงๆ ว่าเกม "400 Elephant" นี้ แอดมินแฟนเพจเป็นผู้พัฒนาเองหรือไม่ แต่ความสุดโต่งของเกม "400 Elephant" และแฟนเพจ "ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" ทำให้เกิด"ปรากฏการณ์"บางอย่างขึ้นมา.
"ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" เป็นแฟนเพจที่พยายามจะบอกพวกเรา ให้ทราบถึงความน่ากลัวอัน"ซ่อนเร้น" ของ"ช้างโฉบ" โดยมี"ทฤษฎี"สนับสนุนมากมายเกี่ยวกับเรื่องหลัก"กลศาสตร์"การบินของ"ช้าง" ที่ผลักให้โลกถอยห่างออกจากตัว แทนการใช้ใบหู"กระพือ"อย่างที่เข้าใจกัน (เพิ่งรู้ว่าช้างมีพลังใกล้เคียงกับบร๊ะเจ้าโจ๊ก) หรือความสามารถในการปล่อยสาร"สะกดจิต""มนุษย์" ไปจนถึงการเอา"งวง"ล้วง"ก้น"คนจนเป็น"ซาก" แล้วใช้"งวง"เชิด"ศพ" หรือที่เราเรียกกันว่า "ถุงมือช้าง" ซึ่งเราไม่มีวันแยกแยะ"ถุงมือช้าง" ออกจากคนปกติได้ เพราะ"ช้าง"ปล่อย"สารกล่อมประสาท" เราอยู่ตลอดเวลา นั่นเอง.


งานวิจัยเกี่ยวกับช้าง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ช้างเป็นสัตว์กินเลือด
พวกผมไมไ่ด้เมาเนื้อ แค่อยากจุนเจือข้อมูลที่แท้จริง แปร๊น!!!

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

"ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" เป็นแฟนเพจที่พยายามจะบอกพวกเรา ให้ทราบถึงความน่ากลัวอัน"ซ่อนเร้น" ของ"ช้างโฉบ" โดยมี"ทฤษฎี"สนับสนุนมากมายเกี่ยวกับเรื่องหลัก"กลศาสตร์"การบินของ"ช้าง" ที่ผลักให้โลกถอยห่างออกจากตัว แทนการใช้ใบหู"กระพือ"อย่างที่เข้าใจกัน (เพิ่งรู้ว่าช้างมีพลังใกล้เคียงกับบร๊ะเจ้าโจ๊ก) หรือความสามารถในการปล่อยสาร"สะกดจิต""มนุษย์" ไปจนถึงการเอา"งวง"ล้วง"ก้น"คนจนเป็น"ซาก" แล้วใช้"งวง"เชิด"ศพ" หรือที่เราเรียกกันว่า "ถุงมือช้าง" ซึ่งเราไม่มีวันแยกแยะ"ถุงมือช้าง" ออกจากคนปกติได้ เพราะ"ช้าง"ปล่อย"สารกล่อมประสาท" เราอยู่ตลอดเวลา นั่นเอง.


งานวิจัยเกี่ยวกับช้าง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ช้างเป็นสัตว์กินเลือด
พวกผมไมไ่ด้เมาเนื้อ แค่อยากจุนเจือข้อมูลที่แท้จริง แปร๊น!!!

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

แฟนเพจหนึ่งบน Facebook ที่ตั้งขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยเจ้าเพจที่มีชื่อแสนตลกร้ายนี้ มีชื่อมาจากเกมที่มีชื่อว่า "400 Elephant" ซึ่งเนื่องจากติดตามเพจมาได้ไม่นานนัก จึงไม่ทราบจริงๆ ว่าเกม "400 Elephant" นี้ แอดมินแฟนเพจเป็นผู้พัฒนาเองหรือไม่ แต่ความสุดโต่งของเกม "400 Elephant" และแฟนเพจ "ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" ทำให้เกิด"ปรากฏการณ์"บางอย่างขึ้นมา.


งานวิจัยเกี่ยวกับช้าง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ช้างเป็นสัตว์กินเลือด
พวกผมไมไ่ด้เมาเนื้อ แค่อยากจุนเจือข้อมูลที่แท้จริง แปร๊น!!!

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

เพจในอดีตที่ยืนยันว่าช้างเผือกสัตว์กินเลือด


ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

ชอบสร้างกระเเส


หกเาวะี.วส..ำะ่ำนิ ...ช่ว...ย..ด้ว....ย..... ว้.......่...ก.ก.....ก.ก.ก.ก.ก....

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด ในขณะที่ใช้งวงดูดเลือดช้างจะปล่อยสารเอ็นโดรฟีนเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ทำให้มนุษย์ไม่รู้สึกหวาดกลัวและไม่คิดจะหลบหนี จนกว่าช้างจะดูดเลือดจนพอใจ โดยส่วนมากเหยื่อที่ถูกสูบเลือดจะเสียชีวิต


ช้างเป็นสัตว์กินเลือดจริงๆ นะจะบอกให้ ถ้าไม่เชื่อก็ ... "ฟ้าว!" ................................................................