ช้างเป็นสัตว์กินเลือด


1

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด ในขณะที่ใช้งวงดูดเลือดช้างจะปล่อยสารเอ็นโดรฟีนเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ทำให้มนุษย์ไม่รู้สึกหวาดกลัวและไม่คิดจะหลบหนี จนกว่าช้างจะดูดเลือดจนพอใจ โดยส่วนมากเหยื่อที่ถูกสูบเลือดจะเสียชีวิต

ช้างเป็นสัตว์กินเลือดจริงๆ นะจะบอกให้ ถ้าไม่เชื่อก็ ... "ฟ้าว!" ................................................................


0

ชอบสร้างกระเเส

หกเาวะี.วส..ำะ่ำนิ ...ช่ว...ย..ด้ว....ย..... ว้.......่...ก.ก.....ก.ก.ก.ก.ก....


เสนอนิยามใหม่

ช้างเป็นสัตว์กินเลือด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง