นิยามที่ดีที่สุด
ซาก

(นาม.) ซากของพืช หรือสัตว์ ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหี.

(นาม.) ร่างของคน หรือสัตว์ ที่ตายจนโทรม เหลือพอเป็นเค้า ให้รู้ว่าเคยเป็นอะไร,
สิ่งก่อสร้าง ที่ปรักหักพังแล้ว เหลือพอเป็นเค้า ให้รู้ว่าเคยเป็นอะไร.


ซากดึกดำบรรพ์ ของพืช หรือสัตว์ ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหี.