เซะ


1

เซะก็คือ เป็นได้ทั้งฝ่านรักและฝ่ายรับ อย่าง เมะ ที่เเปลว่าฝ่ายรุก ส่วน เคะ ที่แปลว่าฝ่ายรับ

นายนี่มันต้องเป็น เซะ เเน่เลย


เสนอนิยามใหม่

เซะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง