นิยามที่ดีที่สุด
ชอย

อาการที่เหมือนกับชอบ แต่จะมีความมั่นใส่


เราแอบชอยคนนั้นมากๆ