นิยามที่ดีที่สุด
ซา

แปลว่า เงี่ยน


เราเเม่งซาหวะ