นิยามที่ดีที่สุด
ซก

มาจากสัญลักษณ์ :D แต่ลืมเปลี่ยนภาษากลายเป็น "ซก" เพราะฉะนั้นเวลาคุยกันสักพักก็ "ซก" ใส่กัน


A: กินข้าวยางงงง
B: ซก