นิยามที่ดีที่สุด
ซี่

ร่วมเพศ,สืบพันธุ์ หรือในกรณี เป็นลักษณะนามของฟัน


มีคนแอบซี่กันอยู่ในห้องน้ำ , ฟันแท้มี 32 ซี่