นิยามที่ดีที่สุด
ชะเอม

ชะเอมมันคือเครื่องเทศ ทำไมความหมายชื่อกู ถึงได้ อุบาทปานชะนี้ ><


ไม่มีละสัส

ชะเอม

ตอแหล แรด กระแดะ เอาหน้า ขี้หวง ไม่เกรงใจใครและไม่มีใครคบ 555


มนุษย์ไร้มิตร