ชะเอม


2

ชะเอมมันคือเครื่องเทศ ทำไมความหมายชื่อกู ถึงได้ อุบาทปานชะนี้ ><

ไม่มีละสัส


-3

ตอแหล แรด กระแดะ เอาหน้า ขี้หวง ไม่เกรงใจใครและไม่มีใครคบ 555

มนุษย์ไร้มิตร


เสนอนิยามใหม่

ชะเอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง