เชอร์เบท


3

เปรี้ยว (กลิ่น)

อาบน้ำมารึเปล่า ทำไมมึงเชอร์เบทจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

เชอร์เบท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง