นิยามที่ดีที่สุด
ชอบอ่ะ

เพลงของพี่นภ พรชำนิไง


พูดได้เพียงคำเดียวจากใจก็คือ ชอบอ่ะ