นิยามที่ดีที่สุด
แซะ

นินทาโดยไม่เมนชั่น


ผมเห็นคุณแซะผมเหลือเกิน แล้วเราจะ follow กันไปทำไมวะครับ?!

แซะ

น. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Dendrobium scabrilingue Lindl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว กลีบกระเป๋าสีเขียวอ่อนถึงเหลือง กลิ่นหอม.


"กล้วยไม้"แซะ.

แซะ

เอาเครื่องมือแบน ๆ เช่น ตะหลิว หรือ เสียม แทงเบา ๆ โดยรอบ แล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิม โดยปริยาย หมายความว่า เร่งรัด.


แซะขนมเบื้อง.
นํ้าหน้าอย่างนี้ ทำไม่สำเร็จดอก ต้องคอยแซะให้ทำงานอยู่เรื่อย.

แซะ

ก. เอาเครื่องมือแบน ๆ เช่น ตะหลิว หรือ เสียม แทงเบา ๆ โดยรอบ แล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิม เช่น แซะ"ขนมเบื้อง".

โดยปริยาย หมายความว่า เร่งรัด เช่น ต้องคอยแซะให้ทำงานอยู่เรื่อย.


แซะ"ขนมเบื้อง".

ต้องคอยแซะให้ทำงานอยู่เรื่อย.

แซะ

ชื่อกล้วยไม้ชนิด Dendrobium scabrilingue Lindl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว กลีบกระเป๋าสีเขียวอ่อนถึงเหลือง กลิ่นหอม.


ดอกแซะ.

แซะ

ด่า/นินทา


กูมีเรื่องจะแซะนักบอลโรงเรียน แม่ง ซื้อคอลลาเจนกับที่มาร์กหน้ากันเป็นแถวเลยแกร์ พอกับหอนักบอลมันต้องไปนั่งแซะกันแล้วก็มาร์กหน้าไปด้วยเลยว่ะ