นิยามที่ดีที่สุด
แขวะ

การที่ไปพูด กระทบกระแทกคนอื่น เอาข้อเสียมาพูด


มึงอย่าดีแต่แขวะ นอกจอกูได้