นิยามที่ดีที่สุด
ไขว้

= ต่อสู้ 「ภายหลังแผลงเป็น ไฝว้」
「น่าจะมาจากภาษาสนทนาระหว่าง แอล-โอรส กับ เน-วัดดาว」


"รึจะไขว้5555" 「กมล บางปะกง @ 14:10 11/6/2557」