ขลั่ย


16

ไข่ - ในช่วงแรกใช้เรียกอัณฑะของผู้ชายให้ดูซอฟท์ลง แต่หลังๆ มาระบาดหมายถึงไข่โดยทั่วๆ ไปด้วย

อยากกินทาร์ตขลั่ย


เสนอนิยามใหม่

ขลั่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง